Odchylenie standardowe – jak policzyć w Excelu?

Udostępnij na:

Odchylenie standardowe to miara rozproszenia (dyspersji), która umożliwia scharakteryzowanie danego zbioru pod kątem zróżnicowania wyników wokół centralnego punktu rozkładu. Dzięki odchyleniu standardowemu wiemy jak bardzo wartości naszej zmiennej są rozrzucone wokół średniej. Interpretacja odchylenia standardowego jest następująca: im większa wartość odchylenia standardowego, tym większe rozproszenie wartości danej zmiennej wokół średniej. Jak obliczyć odchylenie standardowe krok po kroku, możecie przeczytać w artykule Odchylenie standardowe w boksie „Miary rozproszenia”. Statystykę tą możemy też wyliczyć w  Excelu.

Jako właściciele marki z ekskluzywną odzieżą chcemy dowiedzieć się ile średnio w miesiącu młodzi ludzie wydają na zakup ubrań. Pod lupę bierzemy zakupy trzech osób (oczywiście nie jest to reprezentatywna próba dla populacji młodych ludzi J, ale na tak małej liczbie danych łatwiej będzie nam omówić cały przykład). W minionym miesiącu Kasia na zakup ubrań przeznaczyła 100 zł, zaś Marysia i Tomek o 20 zł więcej – 120 zł. Średnio każde z nich na zakup odzieży przeznaczyło 113 zł i 33 gr, ale przecież ani Kasia, ani Marysia i Tomek nie wydali dokładnie takiej kwoty. Kasia przeznaczyła na zakupy mniej pieniędzy, Marysia i Tomek wydali więcej. Wyliczenie samej średniej (jak ją wyliczyć możecie przeczytać w artykule „Średnia arytmetyczna” i „Średnia arytmetyczna – jak policzyć w Excelu?”) jest więc czasem bardzo mylące. Wtedy z pomocą przychodzi właśnie odchylenie standardowe.

Jak je obliczyć w programie Excel? Najpierw musimy odpowiednio zakodować nasze dane. Gotowa baza do obliczeń powinna wyglądać tak:

Przykład bazy danych w Excelu do wyliczenia odchylenia standardowego

Aby obliczyć odchylenie standardowe w Excelu należy posłużyć się odpowiednią formułą. W dowolnej, pustej komórce arkusza kalkulacyjnego należy wpisać:

Aby obliczyć odchylenie standardowe w Excelu należy wpisać odpowiednią formułę

B2 i B4 to komórki pierwszej i ostatniej wartości analizowanego zbioru (wartość zakupów Kasi i Tomka). Jeśli wartości naszego zbioru znajdowałby się np. w kolumnie „Z” wtedy wpisywana przez nas w Excelu formuła wyglądałaby następująco: =odch.standarowe(Z2:Z4). Wartości naszego zbioru możemy zaznaczyć przeciągając kursor myszy od pierwszej po ostatnią komórkę, dla której chcemy obliczyć odchylenie standardowe. O to jak to zrobić:

Wyliczanie odchylenia standardowego w Excelu krok po kroku

Na koniec wystarczy zamknąć nawias w wpisanej formule i program Excel automatycznie wyliczy nam wartość odchylenia standardowego.

Obliczone odchylenie standardowe w Excelu

Odchylenie standardowe w naszym przykładzie wynosi 11 zł i 55 gr. Co to oznacza? Miesięcznie, średnio młodzi ludzie na zakup odzieży przeznaczają 113 zł i 33 gr., ale  wydatki poszczególnych osób odchylają się od tej kwoty  średnio o +/- 11 zł i 55 gr.  Dla nas producentów markowej odzieży to cenna informacja. W swojej kolekcji nie powinniśmy mieć ubrań w cenie powyżej 130 zł, gdyż popyt na tego typu ubrania będzie bardzo mały. Ceny sprzedawanych przez nas towarów powinny oscylować na poziomie 113 zł i 33 gr +/- 11 zł i 55 gr. Wszystko to wiemy dzięki kilku kliknięciom w Excelu i wyliczeniu odchylenia standardowego.

Na koniec krótki filmik pokazujący raz jeszcze jak obliczyć odchylenie standardowe posługując się programem Excel.

Udostępnij na:

Comments are closed.